Zapraszamy do kontaktu

 
tel.: +48 61 426 39 43

FREEDOM SCHOOL Damian Królicki jest certyfikowaną placówką, uczącą metodami DIRECT METHOD oraz DIRECT KIDS (Kids English). 

CERTYFIKAT DEEP 1

 

 

Głównym celem DIRECT METHOD oraz opartej na jej założeniach KIDS ENGLISH jest nauczenie umiejętności komunikacji w języku obcym. Dzięki używaniu podczas zajęć głównie języka mówionego, możemy wykształcić odpowiednie odruchy językowe. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

   REZERWACJA MIEJSC   

 

logo direct method 1

Direct Method (dla dorosłych i młodzieży)  

Podczas zajęć największy nacisk kładziemy na warsztat i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Dlatego uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych, oczywiście w zakresie wprowadzonego wcześniej słownictwa.

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej efektywnym sposobem nauki. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.

Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału.

Dodatkowym wspaniałym uzupełnieniem podręczników do nauki jest platforma e-learningowa, do której mamy dostęp po zalogowaniu się. Co bardzo istotne w dzisiejszym świecie to fakt, że platforma funkcjonuje również z poziomu takich urządzeń jak smatrfon czy tablet, dzięki czemu mamy w każdym momencie dostęp do naszego kursu.

   REZERWACJA MIEJSC   

 

Direct Kids logo 3

DIRECT KIDS (Kids English) - dla dzieci

 

Kids English to wszystkie zalety DIRECT METHOD w wydaniu dla dzieci. Dzięki temu młodzi odkrywcy mogą wyruszyć w krainę języka angielskiego, zdobywając nowe umiejętności szybko, skutecznie, w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze.

Zajęcia prowadzone metodą Kids English są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, bo dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po angielsku. Wiele radości przysparza im fakt, że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w języku angielskim nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą. Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.

Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, że mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu.

Specjalnie skonstruowany system powtórek i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. Całość przeplatana jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału. Dzieci uwielbiają zajęcia metodą KIDS ENGLISH.

   REZERWACJA MIEJSC   

facebook

Bezpłatne kursy językowe, zawodowe i staże  - dowiedz się więcej -->>