Zapraszamy do kontaktu

 
tel.: +48 61 426 39 43

 


 Konkurs Plastyczny 2019 - ALE TO BYŁY WAKACJE!

ALE TO BYŁY WAKACJE 2

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zapraszamy do wzięcia udziału w

Konkursie plastycznym - Ale To Były Wakacje 2019'

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez PSS Społem w Gnieźnie oraz Szkoła Języków Obcych Freedom School konkursie plastycznym pod tytułem "Ale To Były Wakacje"!

W dwunastej edycji konkursu do wygrania atrakcyjne nagrody o wartości 1500 zł w postaci voucherów na kursy języka angielskiego dla dzieci w szkole językowej Freedom School. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Regulamin konkursu:

 

KONKURS RYSUNKOWY
„ALE TO BYŁY WAKACJE”
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1/ Organizatorem konkursu jest SPOŁEM PSS Gniezno, a współorganizatorem

 jest FREEDOM SCHOOL w Gnieźnie.

2/ Konkurs polega na narysowaniu swoich wspomnień z wakacji.

3/ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie pracy plastycznej oraz

paragonu zakupu towaru dokonanego w okresie trwania konkursu, o wartości nie

mniejszej niż 20 zł, po uwzględnieniu rabatu z Karty Klienta „Społem”

(z wyłączeniem alkoholu i papierosów oraz doładowań) z dowolnego sklepu PSS

Społem w Gnieźnie. Paragon winien zawierać co najmniej jeden towar produkcji

własnej „Społem” PSS w Gnieźnie (towar specjalnie oznakowany na półkach

w każdym sklepie). Wykaz adresów sklepów PSS ”Społem” oraz towarów Własnej

Produkcji ”Społem” do wglądu u Kierownika sklepu.

4/ Format pracy – karta z bloku rysunkowego A4, technika dowolna.

5/ Udział mogą wziąć dzieci w wieku szkolnym – dzieci uczące się w Szkole

Podstawowej.

6/ Na rysunku należy podać imię i nazwisko, swój wiek oraz adres zamieszkania i szkołę oraz dołączyć paragon zakupu „Społem” PSS w Gnieźnie.

7/ Konkurs trwa od 3 do 26 września 2019 r. Prace należy dostarczyć do dowolnego sklepu Społem PSS Gniezno do 26 września 2019 r.

8/ Nagrodami są kursy przygotowane przez FREEDOM SCHOOL:

  1. MIEJSCE -Voucher na kurs J. ANGIELSKIEGO wartości 500 zł
  2. MIEJSCE- Voucher na kurs J. ANGIELSKIEGO wartości 400 zł
  3. MIEJSCE- Voucher na kurs J. ANGIELSKIEGO wartości 300 zł
  4. Wyróżnienie specjalne dodatkowe dla ucznia Szkoły Podstawowej spoza Gniezna- Voucher na kurs J. ANGIELSKIEGO wartości 300 zł

Wartość nagród nie obejmuje kosztów podręczników.

9/ W dniu 30 września 2019 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego przez komisję konkursową. Rysunki laureatów zostaną umieszczone

w placówkach w których dokonany został zakup oraz na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/spolemgniezno/

10/ Organizator nie dopuszcza możliwości cedowania nagrody na osobę trzecią.

11/ Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

12/ Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

13/ Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgromadzone w wyniku konkursu dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu wyłonienia zwycięzcy i upublicznienia danych osobowych osób

nagrodzonych I, II i III miejscem i nie będą dalej przetwarzane.

Zadzwoń i zapytaj o nasze kursy języka angielskiego dla dzieci / kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dorosłych:

 

facebook

Bezpłatne kursy językowe, zawodowe i staże  - dowiedz się więcej -->>